Wie zijn wij?

VITality Experience is een stichting gericht op preventie en gezondheidsbevordering.

Een stichting is een bewuste keus omdat:

  1. Wij maatschappelijke waarde willen creëren met de overtuiging dat voorkomen beter is dan genezen.
  2. Wij u willen ondersteunen met duurzame optimalisatie van Uw vitaliteit.

Om de meest vitale versie van Uzelf te ontwikkelen is er een ruimere perceptie op gezondheid nodig.

Met andere woorden, optimaliseren van gezondheid en vitaliteit vraagt vanuit meerdere invalshoeken een investering. Niet alleen fysiologisch maar ook op psychologisch, sociaal en emotioneel vlak. Investeren in één invalshoek levert slechts een kortdurend effect op. VITEX stimuleert duurzame gedragseffecten en coacht daarom vanuit de samenhang tussen alle invalshoeken. 'Bewegen' op ieders unieke niveau is binnen VITEX slechts één invalshoek.

VITEX is inmiddels een specialist op het gebied van holistisch coachen zonder daarbij de realiteit uit het oog te verliezen. Vanuit de diverse invalshoeken een ontwikkeling doormaken zal de deelnemer uitdagen en regelmatig uit de comfortzone halen. De deelnemers hebben allen hun leerproces en worden binnen ieders vermogen geïnspireerd om nieuwe zienswijzen op gezondheid te verkennen. 

Bij VITEX is openheid, helderheid en transparantie het vertrekpunt en van daaruit staat U centraal. 

Kortom, VITality EXperience is een unieke stichting gericht op uw duurzame gezondheid, vitaliteit en fitheid. 

Daarom is VITEX uniek! 

Ontwikkeling op fysiek mentaal en sociaal vlak

Een gezond lichaam en een gezonde geest

In onze visie bestaat vitaliteit uit het in balans zijn van Fitheid en Frisheid.

Contact