Wie zijn wij?

VITality EXperience Foundation (VITEX) is een organisatie die 6 jaar geleden is opgericht met als doel:

'Een vitalere wereld'

Onder vitaliteit verstaan wij dat er een evenwicht bestaat tussen belasten en belastbaarheid. Om dit evenwicht te realiseren zijn er omgevingen nodig waarin ervaren kan worden wat het bewaken van de balans tussen belasten en belastbaarheid in de praktijk betekent.

Missie

Hoe pakt VITEX dit aan? VITEX heeft in de rol van fieldlab de afgelopen jaren diverse zienswijzen op vitaliteit in kaart gebracht. Vanuit dit onderzoek is naar voren gekomen dat er op dit moment drie omgevingen noodzakelijk zijn voor het realiseren van een duurzame verandering naar een vitalere samenleving:

  • Een omgeving die gericht is op de ontwikkeling van het individu.
  • Een omgeving die gericht is op de ontwikkeling van organisaties.
  • Een omgeving die gericht is op het opleiden van leiders die een voorbeeldfunctie vervullen in dit ontwikkelingsproces.

VITEX is een specialist in het bouwen van deze drie 'leeromgevingen' voor elke laag binnen de samenleving èn het creëren van samenhang hiertussen. Alleen op deze wijze kan de gehele samenleving op een hoger niveau worden gebracht. Deze drie omgevingen corresponderen respectievelijk met de volgende divisies binnen VITEX:

GYM | TAC-TICS | ACADEMY

Holistisch competentiegericht leiderschap

De samenleving is weliswaar competent (bekwaam), maar nog niet holistisch-competent. Holistisch (afgeleid van holos, geheel) staat voor samenhang (coherentie). Voor VITEX heeft gezondheid alles te maken met samenhang. Wij stellen dus dat ongezondheid een gevolg is van het gemis van samenhang zien èn ervaren. 

Voor wie?

VITEX heeft een compleet model ontwikkeld hoe een transitie te begeleiden van een 'individualistisch-competente' samenleving naar een (meer) holistisch-competente samenleving. Daarmee richt VITEX zich op individuen en organisaties die reeds bewust zijn van het belang van een gezondere omgeving en maatschappij en hun invloed hierop, maar nog niet weten HOE ze als 'maatschappij leiders' hun invloed kunnen inzetten om bij te dragen aan een vitalere samenleving. 

WIL JE HIER MEER OVER WETEN?

CONTACT

 

Ontwikkeling op fysiek mentaal en sociaal vlak

Een gezond lichaam en een gezonde geest

In onze visie bestaat vitaliteit uit een evenwicht tussen belasten en belastbaarheid

Contact