Visie

Wat zijn de beweegredenen van iemand om iets juist wel of niet te doen?

Dit is het belangrijkste uitgangspunt om samen met deze persoon op onderzoek uit te gaan.

Hierom willen wij de persoon beter leren kennen.

VITEX ziet gezondheid als het vermogen van het individu om met fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan en hier zoveel mogelijk zelf regie op te voeren. Gezondheid is niet langer meer strikt het domein van zorgprofessionals, maar van een ieder. Het gaat om het vermogen om met veranderende omstandigheden om te kunnen gaan.

VITEX biedt een omgeving die dit mogelijk maakt.

'Zelfregie´, ´eigen kracht´, ´zelfredzaamheid´ en ´eigen verantwoordelijkheid´ ten aanzien van gezondheid, vitaliteit, fitheid en prestaties zijn de belangrijkste leerlijnen die richting geven aan de programma´s van VITEX.

Ontwikkeling op fysiek mentaal en sociaal vlak

Een gezond lichaam en een gezonde geest

In onze visie bestaat vitaliteit uit het in balans zijn van Fitheid en Frisheid.

Contact