TAC-TICS

VITEX TAC-TICS

Team Advisement & Counseling - Totalcoaching Implement Coherency System

Een afdeling van VITality EXperience die zich richt op het coachen van organisaties.

Tijdens de eerste fase van het coachingsprogramma gaat het om een evidence based veranderstrategie te ontwikkelen.

De TAC fase is gericht op de leiding van de organisatie en is conceptueel gericht.
Deze fase bestaat uit een aantal stappen:


Stap 1: Helder maken wat de noodzaak is van veranderen
Stap 2: Formeren van een leidende coalitie
Stap 3: Het ontwikkelen van een missie, visie en strategie.

De TIC fase is gericht op de ‘Executive’ (top down). De tweede fase is de brug tussen theorie en praktijk. Een totaalcoaching programma’s voor individuen, teams en leidinggevende met als doel samenhang te creëren. De TIC fase bestaat uit de volgende stappen:

Stap 4: Communiceren van de missie, visie en strategie
Stap 5: Creëren van draagvlak onder de medewerkers.
Stap 6: Genereren van korte termijn successen

De laatste fase van TAC-TICS is het monitoren met de volgende stappen:

Stap 7: Niet verslappen, maar volhouden
Stap 8: De verandering laten beklijven in de attitude van alle medewerkers en nieuwkomers. 

 

 

 

Ontwikkeling op fysiek mentaal en sociaal vlak

Een gezond lichaam en een gezonde geest

In onze visie bestaat vitaliteit uit het in balans zijn van Fitheid en Frisheid.

Contact