de invloed van sociale normen

Sociale Frisheid

De invloed van sociale normen op het gedrag van mensen kan nauwelijks worden overschat. Het samenwerken en het collectieve belang binnen de groep deelnemers verhogen de motivatie en het effect van de prestatie.

Mensen zijn complexe organismen. Onze gedachten en gedragingen worden continu gestuurd door zeer uiteenlopende motieven. De kennis en ervaring hebben van twee basismotieven van het menselijk handelen is van belang om de sociale situaties beter te leren begrijpen.

- Het gevoel van eigenwaarde, trots en eigendunk.
- Het verlangen naar het vormen van een goed zelfbeeld en het vormen van een sociale wereld.

Er zijn tijden dat deze twee verlangens ons in dezelfde richting sturen. Toch gebeurt het ook dat ze ons in tegengestelde richtingen proberen te drijven. De meeste mensen hebben een sterke behoefte aan een positief zelfbeeld. Dat wil zeggen dat ze zichzelf willen beschouwen als goed, competent en beschaafd. De reden waarom de mensen de wereld zien, zoals ze haar zien, kan vaak worden teruggevoerd op de onderliggende behoefte om een positief beeld van zichzelf te behouden. Bij de keuze tussen de wereld veranderen om een goed beeld van zichzelf te hebben of een specifiek beeld van de wereld, maar een onaangenaam gevoel over jezelf te hebben, kiezen mensen vaak voor de eerste strategie. Een goed zelfbeeld is leidend.

Het handhaven van de eigenwaarde en het verlangen de wereld om ons heen te begrijpen, zorgen regelmatig voor spanningen.

Wij herkennen, begrijpen en delen de ervaringen van iedere deelnemer en weten deze ruimte en richting te geven tijdens de trajecten. Ook het intensieve groepscontact en groepsproces wordt zorgvuldig gemonitord en gestuurd. Ieder maakt op zijn of haar eigen manier de ontwikkeling door die wenselijk is door henzelf. We zorgen, door een beschermde omgeving te creëren, voor een veilige ontwikkeling.

Cursus Lifestyle Selfmanagement

Ben je geïnteresseerd geraakt in wat onze Cursus Lifestyle Selfmanagement trajecten voor jou kunnen betekenen en wat zo'n traject inhoudt?

Aanmelden informatiebijeenkomst