Remedial

Het Sport Medisch VITEX Team

Heb je een blessure of een klacht? Bij het Sport Medisch VITEX Team (SMVT) kun je terecht voor onderzoek, behandeling en revalidatie.

Fysieke inzetbaarheidsbeperkingen die niet snel herstellen, kunnen de reden vormen om u in het Sport Medisch Revalidatietraject VITEX (SMRV) op te nemen.

Een breed scala aan aandoeningen kan aanleiding geven tot fysieke beperkingen.

Veelal betreft het acute dan wel chronische letsels (overbelastingsletsels) van het houdings- en bewegingsapparaat.

Het SMVT beschikt over een unieke integrale praktijk waarbij arts, fysiotherapeut en de fysieke en mentale trainer/coach met

uitgebreide revalidatiefaciliteiten gebaseerd op de nieuwste inzichten het revalidatie proces begeleiden.

Gedurende het SMRV doorloopt de revalidant achtereenvolgens

de Arts - fit fase
de Fysio - fit fase
Beweeg - fit fase
Specifieke - fit fase

SMRV kan ook worden gezien als een standaard Plan van Aanpak waarmee de werkgever en een werknemer gezamenlijk tot re-integratie naar functieherstel beogen te komen. Met behulp van de SMRV wordt invulling gegeven aan de wettelijke verplichting zoals opgenomen in de Wet Verbetering Poortwachter.

Een vitalere samenleving door vitalere organisaties

Hoe te Eten, te Bewegen en Gezond te Zijn!

Fantastisch boek, waarin je aan de hand wordt meegenomen naar een gezonde leefstijl en optimalisatie van je gezondheid.

Bestel het boek!