gedachten zijn mentale activiteiten

Psychologische frisheid

Gedachten zijn slechts mentale activiteiten, niks meer en niks minder. Maar ze vinden wel plaats diep in onze automatische laag. Dit maakt dat we ons er maar zelden van bewust zijn dat we denken, laat staan wát het effect van dat denken op ons is. Bewustwording van gedachten betekent dat je hierdoor kunt leren van je verwerkingsprocessen.

Bij leren kunnen we twee soorten verwerkingsprocessen onderscheiden, namelijk: het bewuste mentale verwerkingsproces en het onbewuste mentale verwerkingsproces.

1. Het bewuste mentale verwerkingsproces, 
Een proces in de hersenen waarbij onze mentale representatie van de wereld en onze huidige gedachten worden verwerkt. Door gefocuste aandacht en concentratie vallen delen op in ons bewustzijn.

2. Het onbewuste mentale verwerkingsproces, 
Een deel van mentale processen waarvan een individu zich niet bewust is. Hier bevinden zich onderdrukte impulsen, drijfveren, conflicten en herinneringen plaats, die niet met opzet of bewust in het geheugen geprent zijn.

Zelfregulatie (zie figuur) wordt in verschillende onderzoeken aangemerkt als de sleutel die leidt tot goede prestaties. Zelfregulatie is de mate waarin iemand motivationeel, gedragsmatig en met zelfreflectie bezig is met het eigen leerproces, met andere woorden proactief (leer)doelen stelt gebaseerd op informatie en ervaringen uit het verleden (reflectie). Dat op basis van deze informatie en om het gestelde doel te halen een planning wordt gemaakt alvorens aan de taak te beginnen, dat tijdens het leren bijgehouden wordt of men nog op schema ligt (monitoren) en dat naderhand zowel het resultaat als het leerproces wordt geëvalueerd.

In deze zelfregulatieve cyclus is het belangrijk dat iemand vertrouwen heeft in zijn of haar capaciteiten om het doel te halen en zichzelf daar ook voor in wil zetten. Binnen de ontwikkeling betekent dit dat het gebruik van zelfregulatie niet direct leidt tot een verbetering van de prestatie, maar dat het van invloed is op de benadering van de trainingen en oefeningen door het individu.

Cursus Lifestyle Selfmanagement

Ben je geïnteresseerd geraakt in wat onze Cursus Lifestyle Selfmanagement trajecten voor jou kunnen betekenen en wat zo'n traject inhoudt?

Aanmelden informatiebijeenkomst