Performance

Performance research

Uithoudingsvermogen, kracht en herstelvermogen zijn voor de meeste sporten de belangrijkste ingrediënten. Kracht is nodig om snelheid te maken, en om snelheid te kunnen houden. Het is één van de grondmotorische eigenschappen, die een sporter moet bezitten om te kunnen presteren. Er zijn in totaal vijf grondmotorische eigenschappen en als één van deze prestatiebepalende eigenschappen onvoldoende ontwikkeld is, ontstaan sneller blessures en zal de performance op een bepaald moment (verminderde meeropbrengst) stagneren.

Vitex analyseert uw performance door een breed beeld te creëren  van uw persoonskenmerken die de belangrijkste onderdelen vormen voor uw sportperformance zoals:

  • Lichaamssamenstelling (antropometrie)
  • Speed & Agility (snelheid & wendbaarheid; explosiviteit en anaerobe capaciteit)
  • Krachtuithoudingsvermogen grote spiergroepen van het onder- en bovenlichaam (flexie-en extensieketen)
  • Core Stability (rompstabiliteit)
  • Uithoudingsvermogen (aerobe capaciteit)
  • Persoonlijkheidstype

Lees meer:

Ontwikkeling op fysiek mentaal en sociaal vlak

Een gezond lichaam en een gezonde geest

In onze visie bestaat vitaliteit uit het in balans zijn van Fitheid en Frisheid.

Contact