Over ons

Wij zijn geïnteresseerd in de motieven van mensen; wat drijft de mens? Om te weten wat iemand motiveert, willen wij de persoon beter leren kennen en begrijpen.

Het woord motivatie komt van het Latijnse woord 'motio', wat beweging betekent.

Wat zijn de beweegredenen van een individu om iets juist wel of niet te doen?

Bij motivatie gaat het steeds om een combinatie van factoren die enerzijds in de persoon zijn gelegen (drijfveren, ambities en capaciteiten) en anderzijds deel uitmaken van de situatie waarin iemand verkeert (thuissituatie, werkomgeving, manieren van samenwerken en communiceren).

De theorie van Carl Rogers sluit goed aan bij de visie van VITEX over het ontstaan van gedrag.

Dit is dan ook het conceptueel denkkader voor onze instructeurs, coaches, begeleiders en trainers.

Het individu is een subject en niet een object dat ontleed, beoordeeld en gemanipuleerd mag worden.

Het is belangrijker hoe de mens iets ervaart dan hoe het in werkelijkheid is.

Of zoals Rogers het zei, "His experience is his reality". Voor Rogers is de subjectieve wereld van een individu hier en nu belangrijker dan de objectieve werkelijkheid. Dat de mens van nature de neiging heeft zijn in aanleg aanwezige individuele mogelijkheden te verwezenlijken. Deze neiging tot zelfverwerkelijking is de drijvende kracht achter en de motor in de ontwikkeling en ontplooiing van de mens. We moeten dit zien als het steeds verder groeien naar een individuele vorm. Ieder mens is geneigd zijn in aanleg aanwezige mogelijkheden te realiseren, leeft in een subjectieve realiteit en laat zich in zijn ontwikkeling leiden door een persoonlijke waardering.

Het is van belang dat hij daarbij een samenhangend zelfbeeld ontwikkelt.

Met deze filosofische inleiding krijgen we meteen een indruk van de complexiteit en het fenomeen van de menselijke motivatie.

Met het besef dat willen niet aan te leren is staat het VITEX team klaar om systematisch en methodisch uw persoonlijke ontwikkeling te faciliteren binnen een veilige leeromgeving.

Ontwikkeling op fysiek mentaal en sociaal vlak

Een gezond lichaam en een gezonde geest

In onze visie bestaat vitaliteit uit het in balans zijn van Fitheid en Frisheid.

Contact