ken jezelf

Geestelijke frisheid

Het leren kennen van jezelf en het proberen te begrijpen van de ander geeft inzicht in levensovertuigingen en inspiratiebronnen, deze geven richting aan ons gedrag in het dagelijkse leven. Levensovertuigingen zijn als een katalysator, die zowel remmend als accelererend kunnen werken op je prestatie. Door inspiratie, ga je beter presteren, waardoor je anderen inspireert om beter te presteren. Geestelijk, sociale en psychologische frisheid hebben een nauw verwantschap. Vitex doelen en de groepsomgeving zijn inspiratiebronnen om dat leerproces te ondersteunen. 

Om jezelf beter te leren kennen en een ander te begrijpen maakt Vitex gebruik van de Myers-Briggs Type Indicator (MBTI).

1. Energiestroom 
Laadt iemand zich op door de buitenwereld van mensen, ervaringen en activiteiten of richt iemand zich primair op de innerlijke wereld van ideeën, herinneringen en emoties. Deze stromen worden aangeduid met Extraversion (E) en Introversion (I).

2. Opnemen van informatie 
Verkrijgen door de realiteit en de informatie die verkregen wordt door de zintuigen en daar tegenover personen die zich hoofdzakelijk richten op de toekomst, patronen en mogelijkheden. Deze stromen worden aangeduid met Sensing (S) en iNtuition (N).

3. Voorkeursmanier
Voor het nemen van beslissingen - redeneren, rationeel versus een subjectieve evaluatie. Dit is Thinking (T) versus Feeling (F).

4. Benadering van de buitenwereld 
We kennen personen die vooral houden van geplande en georganiseerde omgevingen, die ervan houden als dingen geregeld zijn. Dit type is aangeduid met Judging (J). De tegenpolen houden vooral van een flexibele en spontane benadering en houden graag mogelijkheden open. Dit noemen we Perceiving (P).

Een sterke persoonlijkheid heeft niet alleen het vermogen om goed te presteren, maar erkent en waardeert ook de prestaties van anderen.

Cursus Lifestyle Selfmanagement

Ben je geïnteresseerd geraakt in wat onze Cursus Lifestyle Selfmanagement trajecten voor jou kunnen betekenen en wat zo'n traject inhoudt?

Aanmelden informatiebijeenkomst